True, Helpful, Inspiring, Necessary and Kind?

THINK trainer 

THINK op school is een maatwerk lessenreeks gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling, met het 5G model als leidraad. In de lessen praten de leerlingen, onder begeleiding van een vaste en vertrouwde THINK trainer, over dingen die iedereen in het leven tegen kan komen. Leerlingen leren van en met elkaar dat je mag vallen en dan ook weer kan opstaan. In de lessen worden verschillende thema’s behandeld, die in samenspraak met de docenten, ouders en leerlingen van tevoren zijn vastgesteld. Door de samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties houdt THINK continue vinger aan de pols en volgt ze wat er in de maatschappij speelt.

Sinds september 2020 werk ik met veel plezier als trainer voor THINK op school én heb ik het voorrecht om in vele (digitale) klaslokalen de échte vragen te stellen aan moedige leerlingen en studenten.